Grunder i Lean

Grunder i Lean

Det bästa sättet att förstå Lean är att få testa själv med hjälp av en Lean-coach. Coachen hjälper dig att hitta rätt sätt och att utvärdera hur det går. Men innan man börjar behöver åtminstone ledningen ha en grundförståelse och gemensam syn på vad Lean är och kräver. Det är även bra att ge alla inblandade en första insikt innan en leanresa påbörjas i en organisation.

Syfte

Det finns många uppfattningar och missuppfattningar om Lean. Med en gemen­sam plattform kommer diskussioner om Lean att förenklas betydligt. För oss är grunden att förstå vad det är som skapar värde – och att förstå vad som inte gör det. Genom att minimera det som inte skapar värde kan kostnaderna minskas och resultatet förbättras. Förvånande nog vet en stor del av organisationens medarbetare inte vad det är kunden vill betala för och vad som är rent slöseri. Men innan arbetet med att minska slöserierna startar behöver ledare och medarbetare en grundläggande förståelse för dessa samband. Först därefter kan det praktiska arbetet starta som resulterar i varaktiga förbättringar.

Assiststöd

Som grundläggande introduktion i Lean erbjuder vi en två till fyra timmars föreläsning varvad med olika praktiska inslag. Längden på föreläsningen beror på organisationens lean-kunskap, vilken verksamhet man har samt hur stor gruppen är. Om gruppen är stor är det bra med olika gruppövningar som avbrott till föreläsningen i storsal. Vi skräddarsyr gärna föreläsningen så att den passar er precis.

Assists medarbetare är vana föreläsare som kan fånga sin publik och övertyga nejsägare. Genom olika övningar och lekar skapas en informell och trevlig stämning samtidigt som grunderna lärs in.

Vi menar att Lean inte kan baseras på enbart bokstudier utan Lean måste ”sitta i kroppen” vilket man endast kan åstadkomma med praktiska övningar.

En föreläsning om grunderna i Lean är en utmärkt plattform för att starta en Lean-resa, där vi gärna är med och stöttar era egna lokala Lean-samordnare och ledare. Som nästa utbildningssteg rekommenderar vi vårt Leanspel ”Dragspelet” och konkreta projekt såsom ”Ordning och reda med 5S”, ”Avvikelsehantering” och ”Förbättringsgrupper”.