Inriktning

Förändringsstöd från Assist.nu –
Expert och Coach i samma paket

Assist.nu inriktning är att arbeta genom er. ”Vi gör mål­givande passningar”. Vi bistår både med kunskap och coachning.

 

Med Assist.nu får ni hjälp att förstå er situation, välja och lära lämpliga utvecklingsmetoder, struktur i utvecklingsarbetet och hjälp att organisera processen för att hålla lagom takt. Behövs det kan vi också vara med och genomföra utredningar och åtgärder.

 

Vi är vana att jobba med alla nivåer i organisationer, från ledning till utförare. Även om uppdragen görs åt led­ningen medverkar vi på golvet tillsammans med personalen. Då fungerar kunskaps­överföringen och lösningarna blir praktiska och snabbt genomförda. Dessutom mo­tiveras människor när de är delaktiga! Bäst är det om kunden har en egen utveck­lingsresurs som vi kan samverka med.

Assist.nu ger er det förändringsstöd ni behöver, allt från att:

  • Ta helhetsgrepp på produktion och underhåll, till att utforma enskilda arbetsplatser
  • Förändra hela organisationen, till att träna enskilda personer.
  • Lean process såväl i produktion som administration och produktutveckling

Utnyttja kompetensen hos Assist.nu

  • Mer än 20 års erfarenheter som konsulter till företag och kommuner.
  • Gränsöverskridande bredd med erfarenhet från många branscher.
  • Bakgrund som forskare, utbildare och företagsledare.