Kompetensutveckling

Aha-metoden

Har du kommit hem från en intressant kurs och känt att du lärt dig viktiga saker men inte vet hur du skall tillämpa kunskaperna? Eller har du mött oförstående och motstånd när du ville tillämpa de nya idéerna så det hela rann ut i sanden? Kompetens är att ha teoretisk kunskap, veta när och hur den skall tillämpas och lyckas tillämpa den.

Därför använder Assist.nu en processinriktad träningsmetod liknande den som framgångsrika idrottstränare använder. Genom återkommande korta utbildningspass befästs kunskaperna och blir till erfarenhet och upptäckarglädje. Varje träff innehåller avstämning, reflektion, teori och praktisk utmaning. Vi kallar det Aha-metoden.

QC-tools – Verktyg för kvalitetsstyrning

Vid avvikelsehantering, problemlösning, förbättringsarbete, under­hållsarbete etc. är det centralt att förstå grundorsaken till varför ett fel har uppstått. Hur ska man kunna lösa ett problem som man inte förstår? Vad är det som gör att det går snett?
Hur ska vi ändra kulturen från att endast fixa för stunden till att verkligen lära av felen? Det hjälper inte att läsa aldrig så pedago­giska böcker om ”De 7 kvalitetsverktygen”. Assist.nu:s praktiskt inriktade utbildning innebär en anpassning av verktygen till er verk­lighet och att man får ”lära genom att göra”.