Kvalitetsstyrning

Avvikelsehantering

Är ni mästare i att improvisera eller lär ni av misstagen?
Verksamheten trasslar och man kan inte hålla det man lovat. En viktig princip i Lean-produktion är att hantera varje avvikelse som en källa till kunskap. En Toyota-lärare har sagt ”Med strukturerad avvikelsehantering i tre år så får du världens bästa kvalitet i din verksamhet”. Metodiken är utvecklad för tillverkning men fungerar lika bra för tjänsteproduktion, kontor eller produktutveckling.

QC-tools – Verktyg för kvalitetsstyrning

Vid avvikelsehantering, problemlösning, förbättringsarbete, under­hållsarbete etc. är det centralt att förstå grundorsaken till varför ett fel har uppstått. Hur ska man kunna lösa ett problem som man inte förstår? Vad är det som gör att det går snett?
Hur ska vi ändra kulturen från att endast fixa för stunden till att verkligen lära av felen? Det hjälper inte att läsa aldrig så pedago­giska böcker om ”De 7 kvalitetsverktygen”. Assist.nu:s praktiskt inriktade utbildning innebär en anpassning av verktygen till er verk­lighet och att man får ”lära genom att göra”.

FMEA

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis eller Analys av felorsak och dess verkningar) har blivit industristandard för att göra djupare riskanalyser. Trots att det är väl känt hur man gör, fastnar många i oändliga loopar och blir aldrig färdiga. Det svåra med FMEA är att gå lagom djupt för att inom rimlig tid hitta de värsta felen och få relevanta åtgärder genomförda.

Assist.nu kan hjälpa er att snabbt göra en lagom djup analys och samtidigt lära er metodiken. På köpet får ni utvecklade mallar och rutiner för ert fortsatta FMEA-arbete.

Förbättringsgrupper

Handen på hjärtat, fungerar ert förbättringsarbete bra? Lyckas ni få med alla medarbetare i förbättringsarbetet eller är det bara några som tänker och genomför? Har ni svårt att förankra de förbättringar som behöver göras? Går förändringarna för långsamt?

Förbättringsgrupper är ett väl utprovat sätt att sprida engagemang, drivning och ansvar till de som jobbar i verksamheten.