Leankartläggning

Flödeskartläggning

En grundläggande princip för Lean är att optimera flödet för de olika processerna. Genom att kartlägga flödet av information och material får man nya glasögon och kan se verksamheten från det perspektiv som är mest intressant för kun­den. Flödeskart­läggningen kompletteras lämpligen med en analys av hur flödet kan förbättras.

Leanrevision

Lean production är inte ett projekt som genomförs och så är det klart. Det är ett sätt att leva – en livsresa för en organisation. Det gäller oberoende om man producerar produkter eller tjänster, administrerar eller produktutvecklar. Var är ni på er leanresa? Står ni och stampar eller går det för fort? Är era nuvarande planer verkligen de rätta? Behöver ni ny inspiration och nya mål?

Med ögon utifrån kan Assist.nu se på ert läge, ge er nya infallsvinklar och utmana er att ta nya tag.