Leankonsulting

Leanrevision

Lean production är inte ett projekt som genomförs och så är det klart. Det är ett sätt att leva – en livsresa för en organisation. Det gäller oberoende om man producerar produkter eller tjänster, administrerar eller produktutvecklar. Var är ni på er leanresa? Står ni och stampar eller går det för fort? Är era nuvarande planer verkligen de rätta? Behöver ni ny inspiration och nya mål?

Med ögon utifrån kan Assist.nu se på ert läge, ge er nya infallsvinklar och utmana er att ta nya tag.

Syfte

Eftersom varje organisation är unik måste varje Lean-resa skräddarsys. Ni behöver en strategisk plan anpassad efter just era förutsättningar.

Leanrevisonen ger er en lägesavstämning över allt som fungerar bra men pekar framförallt konkret ut vad som är strategiskt att göra framöver ur ett leanperspektiv.

Uppmuntras av det som fungerar!
Utmanas av de strategiska behoven!

Om Lean-arbetet regelbundet revideras av någon utomstående hjälper det er att hålla rätt riktning och lagom takt i utvecklingsarbetet.

Upplägg

Assist.nu studera organisationen på plats och jämför med det ideal-tillstånd som vi vet är möjligt i relation till företagets Lean-mognad. Organisationen bedöms systematiskt utifrån en mängd Lean-relaterade parametrar (>40st). Vi presenterar resultatet i form av en dubbelsidig A3:a med de mest relevanta faktorerna utpekade. Visuellt, lättfattligt och direkt användbart som underlag för er strategiska handlingsplan!

Leanrevisionen avslutas med en workshop där vi redovisar resultatet och möjliga aktiviteter diskuteras och beslutas.

Normalt tar det två dagar att göra en leanrevison. På ett litet företag/avdelning kan vi klara det på en dag. Vi gör det till ett fast pris.

Vi rekommenderar att låta göra en leanrevison minst varje halvår för att hålla lagom fart på er leanresa. Under början av leanresan ännu oftare.