Leankonsulting

Avvikelsehantering

Är ni mästare i att improvisera eller lär ni av misstagen?
Verksamheten trasslar och man kan inte hålla det man lovat. En viktig princip i Lean-produktion är att hantera varje avvikelse som en källa till kunskap. En Toyota-lärare har sagt ”Med strukturerad avvikelsehantering i tre år så får du världens bästa kvalitet i din verksamhet”. Metodiken är utvecklad för tillverkning men fungerar lika bra för tjänsteproduktion, kontor eller produktutveckling.

Ständig Förbättring

Självklart gör Ni kontinuerligt förbättringar i er organisation. Men har ni systematiserat och prioriterat förbättringsarbetet eller sker det mer slumpmässigt? Har ni organiserat förbättringsarbetet efter moderna principer, eller har ni förslagslådan kvar? Använder ni er av enkla metoder eller gör ni det onödigt komplicerat? Handen på hjärtat: Utgör verkligen förbättringsarbetet ett strategiskt verktyg för er?

Ständig Förbättring –Kaizen– är livsnerven i Lean Production. Potentialen har visat sig vara enorm!

Fem steg till Ordning & Reda: 5S

Hur är ordningen hos er? Har var sak sin plats? Är verktygens och arbetsmaterialets platser väl utmärkta? De mest frekventa närmast till hands? Inga onödiga bra-att-ha-prylar i förråden. Skrot och överblivet material återvinns kontinuerligt. Inga sladdar och slangar på golvet att snava över. Datorer och pärmar är syste­ma­tiserade och lätta att hitta i. Fungerande städrutiner som alla deltar i? Ständig förbättring av rutinerna?

Den etablerade metoden för att skapa och upprätthålla ordning och reda är ”5S”.

Att börja jobba med 5S kan samtidigt vara ett utmärkt tillfälle för ledningen att öva leant ledarskap och medarbetaran att öva sig i förbättringsarbete.

Balansering

För kopplade, taktade flöden är balansering av arbetsinnehållet mellan arbetsstationer viktig för att arbetsstyrkan skall användas optimalt. Om flera olika produkter går igenom samma produkt­ionslina måste balansering mellan produkter göras. Balansering av kopplade, taktade flöden kan även gälla administrativa proces­ser.

Standardiserat arbete

För att planera arbetet, räkna ut rätt pris och lova en exakt leve­ranstid behöver inte bara produkterna utan också arbetssättet vara standardiserat och dokumenterat. Och hur ska man kunna kvalitetssäkra och förbättra en arbetsmetod som görs på olika sätt var gång? Standardiserat arbete är därför en av grunderna i Lean-arbetet.

SMED – Korta ställtider

En grundläggande Lean-princip är att bara producera det kunderna behöver just nu utan att bygga upp lager eller producera i onödigt stora batcher.
Men om maskiner eller process måste ställas om mellan varje produkt/batch blir det dyrt om inte ställtiden är mycket kort.

Assist kan lära ut och hjälpa er att använda SMED-metodiken för att successivt korta era ställtider.