Leanledarskap

Leanledarskap

Lean ställer nya krav på chefen/ledaren! Lean-arbetet kan inte delegeras till intern specialist, lean­samordnare eller till extern konsult!

Lean pekar på nya dimensioner i ledarskapet. Det räcker inte med att vara chef (formellt besluta) och att vara ledare (styra verksamheten). Lean-ledarskap ställer även krav på att ledaren ska vara lärare. För att vara lärare måste man kunna ämnet!

Leanutbildning för ledningen

All erfarenhet pekar på att vid framgångsrikt Lean-arbete “äger” ledningen förändrings-processen. God kunskap om Lean är en förutsättning för att kunna leda en Lean organisation. Därför erbjuder Assist.nu en utbildning i Lean-ledarskap. Syftet med utbildningen är att öka ledningens kunskap inom Lean – både praktiskt och teoretiskt. Tillsammans tränar vi på olika metoder och utvärderar hur det går och varför.

Upplägg

Organisation och arbetssätt av ledningsarbetet diskuteras. Stort fokus läggs vid praktiskt arbete med metoder. Vi gör regelbundet reflektioner (Hansei) för att dela lärdomar och kunskaper.

Utbildningen omfattar 8 dagar, varav de första 6 är sammanförda till tre stycken tvådagars ­sammankomster med två veckor emellan och därefter två endagarsevent utlagda med två veckors mellanrum. Stor vikt läggs vid arbetet mellan mötena varför deltagarna ska ha planerat att kunna lägga ner minst två arbetsdagar mellan varje sammankomst.

Vi kan naturligtvis anpassa utbildningen efter era förutsättningar och önskemål. Om intresse och möjlighet finns kan en utbildningsgrupp med flera företag skapas för att även kunna ge ett lärande mellan kollegor och företag