Leanutbildning

Aha-metoden

Har du kommit hem från en intressant kurs och känt att du lärt dig viktiga saker men inte vet hur du skall tillämpa kunskaperna? Eller har du mött oförstående och motstånd när du ville tillämpa de nya idéerna så det hela rann ut i sanden? Kompetens är att ha teoretisk kunskap, veta när och hur den skall tillämpas och lyckas tillämpa den.

Därför använder Assist.nu en processinriktad träningsmetod liknande den som framgångsrika idrottstränare använder. Genom återkommande korta utbildningspass befästs kunskaperna och blir till erfarenhet och upptäckarglädje. Varje träff innehåller avstämning, reflektion, teori och praktisk utmaning. Vi kallar det Aha-metoden.

QC-tools – Verktyg för kvalitetsstyrning

Vid avvikelsehantering, problemlösning, förbättringsarbete, under­hållsarbete etc. är det centralt att förstå grundorsaken till varför ett fel har uppstått. Hur ska man kunna lösa ett problem som man inte förstår? Vad är det som gör att det går snett?
Hur ska vi ändra kulturen från att endast fixa för stunden till att verkligen lära av felen? Det hjälper inte att läsa aldrig så pedago­giska böcker om ”De 7 kvalitetsverktygen”. Assist.nu:s praktiskt inriktade utbildning innebär en anpassning av verktygen till er verk­lighet och att man får ”lära genom att göra”.

Praktisk problemlösning

Ibland kör man verkligen fast när man ska lösa problem.
Man ger sig kanske inte tid att vara strukturerad eller är infallsvinkeln för ensidig. Genom att strukturera upp problemet kan du göra pro­blemet enklare att förstå. Bollar du det med andra kan du hitta nya lösningar. Dessutom blir det lättare att få andra med dig. Det svåraste steget är ofta att införa lösningen på problemet. Det krä­ver gott ledarskap.

Låt Assist.nu hjälpa er att lösa något av era verkliga problem så lär ni er samtidigt en metodik som ni kan använda om och om igen.

Grunder i Lean

Det bästa sättet att förstå Lean är att få testa själv med hjälp av en Lean-coach. Coachen hjälper dig att hitta rätt sätt och att utvärdera hur det går. Men innan man börjar behöver åtminstone ledningen ha en grundförståelse och gemensam syn på vad Lean är och kräver. Det är även bra att ge alla inblandade en första insikt innan en leanresa påbörjas i en organisation.

Leanledarskap

Lean ställer nya krav på chefen/ledaren! Lean-arbetet kan inte delegeras till intern specialist, lean­samordnare eller till extern konsult!

Lean pekar på nya dimensioner i ledarskapet. Det räcker inte med att vara chef (formellt besluta) och att vara ledare (styra verksamheten). Lean-ledarskap ställer även krav på att ledaren ska vara lärare. För att vara lärare måste man kunna ämnet!

Dragspelet – Vårt Leanspel

Har alla i organisationen verkligen förstått vad kundorderstyr­ning innebär? Inser alla den stora skillnaden mellan ”Tryck” och ”Drag”? Är Lean/TPS en verklighet för alla i ledningsgrup­pen? Svårt att få förståelse för att minska de interna buf­fer­tarna? Vill ni komma igång med Lean/TPS och få alla att med på tåget? Be­höver ni introducera de nyanställda i Lean? Dragspelet ger alla en för­djupad förståelse för grundprinciperna i Lean.
Roligt, effek­tivt och tankeväckande