Ledarskap

Att leda förändring

Förändring är en alltid pågående process” heter det så vackert. Men hur är det hos er? Drar alla åt samma håll? Är riktning och takt den rätta? Har processen en tydlig ledning? Hur hanteras de motsträviga?

”Högsta ledningens tydliga stöd är avgörande för genomförandet” heter det ofta. Men vad innebär det? Ställer det andra krav på att leda förändringsprojekt än på att leda den dagliga verksamheten?

De som leder förändringsprojekt – små som stora – är naturligtvis nyckelpersoner för att intentionerna med förändringarna skall bli genomförda effektivt. Ge dem det stöd de behöver! Det blir mycket svårare att komma igen efter ett misslyckande.

Coachning för produktionsutvecklare

Får du stöd av någon i att utveckla och att utvecklas? Någon initierad med ögon utifrån. En person med samma mål som du: ”Att du skall lyckas!”. En coach stödjer och ifrågasätter, frågar ut och agerar bollplank. Han måste vara kunnig och uppdaterad, trots att han frågar och lyssnar mer än ger råd. En coach måste vara erfaren och mogen, vara oberoende med hög integritet; inte vara för lik dig, inte för nära, men ändå kännas som en god vän som du prestigelöst kan tala med.

Det unika med en coach från Assist.nu är fokuseringen på din roll som produktionsutvecklare: Att förbättra strategier och metodik för att du skall bli effektivare och nå längre i utvecklingsuppdraget.

Leanledarskap

Lean ställer nya krav på chefen/ledaren! Lean-arbetet kan inte delegeras till intern specialist, lean­samordnare eller till extern konsult!

Lean pekar på nya dimensioner i ledarskapet. Det räcker inte med att vara chef (formellt besluta) och att vara ledare (styra verksamheten). Lean-ledarskap ställer även krav på att ledaren ska vara lärare. För att vara lärare måste man kunna ämnet!