Vi hjälper Svenska Gjuteriföreningen

Svenska Gjuteriföreningen är en branschorganisation för gjuterier, leverantörer och företag som använder gjutna komponenter i sina produkter eller processer. Gjuteriföreningen har idag nästan 200 företag som medlemmar. Bland dessa finns såväl små- och medelstora företag, som globala koncerner som Volvo, Scania, Husqvarna, SKF, med flera. Per Ola har sedan våren 2019 uppdraget att skapa en fungerande metod för validering av kompetenser på samma sätt som Svensk Industrivalidering. Mars 2020 är valideringen klar för lansering.