Ordning

Fem steg till Ordning & Reda: 5S

Hur är ordningen hos er? Har var sak sin plats? Är verktygens och arbetsmaterialets platser väl utmärkta? De mest frekventa närmast till hands? Inga onödiga bra-att-ha-prylar i förråden. Skrot och överblivet material återvinns kontinuerligt. Inga sladdar och slangar på golvet att snava över. Datorer och pärmar är syste­ma­tiserade och lätta att hitta i. Fungerande städrutiner som alla deltar i? Ständig förbättring av rutinerna?

Den etablerade metoden för att skapa och upprätthålla ordning och reda är ”5S”.

Att börja jobba med 5S kan samtidigt vara ett utmärkt tillfälle för ledningen att öva leant ledarskap och medarbetaran att öva sig i förbättringsarbete.

Många anledningar

Att slippa leta efter material, verktyg eller information gör att jobbet går snabbare och blir effektivare. God ordning gör att man lättare upptäcker att material saknas och risken för fel och onödigt arbete minskar. En ren och välordnad arbetsplats är säkrare. Det blir dessutom lättare att upprätthålla ordningen. Med genomtänkt verktygsplacering blir arbetet mer ergonomiskt och med fungerande städrutiner blir arbetet mindre konfliktfyllt. En prydlig och välordnad arbetsplats är trevligare och blir en god anledning till att vara stolt! Utan ordning och reda kommer varje försök att skapa en ”Lean” organisation att misslyckas!

Assist hjälper er

5S är mycket enkelt i grun­den men ändå visar det sig att många företag under­skattar svårigheterna. Assist.nu hjälper er att organisera arbetet och komma igång. Vi utbildar och coachar de ansvariga och hjälper er att ta det i lagom stora steg. Vi tipsar om hur man kan visualisera och skapa delaktighet, planera och revidera.