Per Ola Post är aktiv Assist.nu-konsult igen!

Sedan februari 2019 är Per Ola Post 100% konsult på Assist.nu. Efter att ha varit anställd under 4 år på Husqvarna Group AB har han återgått till att hjälpa andra företag inom Assist.nu. På Husqvarna var Per Ola internkonsult och arbetade främst med att skapa och sprida ett förbättrat arbetssätt för industrialisering av nya produkter. Detta nya arbetssätt (Production Preparation Process = 3P) har spridits till de flesta av företagets fabriker och är nu en integrerad del av produktutvecklingsprocessen. Per Ola har även ingått i Husqvarnas globala Lean-team. Andra arbetsuppgifter har varit FMEA, TRIZ, avvikelsehantering och coachning av medarbetare inom dessa områden.