Praktisk problemlösning

Praktisk problemlösning

Ibland kör man verkligen fast när man ska lösa problem. Man ger sig kanske inte tid att vara strukturerad eller är infallsvinkeln för ensidig. Genom att strukturera upp problemet kan du göra pro­blemet enklare att förstå. Bollar du det med andra kan du hitta nya lösningar. Dessutom blir det lättare att få andra med dig. Det svåraste steget är ofta att införa lösningen på problemet. Det krä­ver gott ledarskap.

Låt Assist.nu hjälpa er att lösa något av era verkliga problem så lär ni er samtidigt en metodik som ni kan använda om och om igen.

Metodik

Det grundläggande i problemlösning är att vara metodisk. Genom att följa en flerstegsprocess tar ni er hela vägen från ”Problem” till ”Reflektion”. Den flerstegsprocess vi använder är grundad i Toyotas metoder för problemlösning. Naturligtvis är sökandet efter grund­felet centralt.
Problemlösning lär man sig inte genom böcker eller föreläsningar utan genom att genomföra ett verkligt fall med handledning – genom praktiskt arbete. Pilotprojektet ska behandla ett viktigt olöst problem hos er.

Samtidigt bygger man upp en katalog med mallar och rutiner för problemlösning för att underlätta nästa utmaning.

Assiststöd

Genom att ha Assist.nu som handledare får ni inte bara ett aktuellt problem löst. På köpet får ni en praktisk utbildning i effektiv problemlösning enligt TPS modell. Ni får ett dokumenterat och standardiserat arbetssätt för problemlösning och dessutom medarbetare motiverade och kompetenta att arbeta efter metodiken.

För att färdigheterna inom problemlösning ska bli bestående i organisationen är det viktigt att Assist.nu inte bara används som resurs att lösa det aktuella problemet utan som coach för de egna resurserna. Beroende på behov från kunden kan stödet från Assist antingen vara att stötta och coacha en intern problemlösningsledare eller ett åtagande där vi aktivt och handgripligen leder hela problemlösningsprocessen.