QC-tools

QC-tools – Verktyg för kvalitetsstyrning

Vid avvikelsehantering, problemlösning, förbättringsarbete, under­hållsarbete etc. är det centralt att förstå grundorsaken till varför ett fel har uppstått. Hur ska man kunna lösa ett problem som man inte förstår? Vad är det som gör att det går snett?
Hur ska vi ändra kulturen från att endast fixa för stunden till att verkligen lära av felen? Det hjälper inte att läsa aldrig så pedago­giska böcker om ”De 7 kvalitetsverktygen”. Assist.nu:s praktiskt inriktade utbildning innebär en anpassning av verktygen till er verk­lighet och att man får ”lära genom att göra”.

Metodik

Metoderna vi lär ut är enkla för att kunna användas av alla. Urvalet av metoder görs efter er situation och era behov. Vi anpassar våra mallar som stödjer de olika kvalitetsstyrnings­verktygen till er verksamhet. Verktygen ska kännas som ”Era egna” och inte akademiska eller påtryckta utifrån.

Utbildningen går igenom de valda verktygen och tränas genom att användas på riktiga problem från er verksamhet. Inte nog med att deltagarna lär sig hantera meto­derna, riktiga problem blir även lösta samtidigt. När proble­men blir lösta kommer deltagarna tro på metoderna. Och kursen betalar sig dessutom själv direkt!

Upplägg

Utbildningen riktar sig till alla som är med och påverkar kvaliteten i verksamheten, dvs från ledning till operatör. Gruppstorlek är max 15 deltagare. Utbildningen tar ca 5 timmar varav ca 2 timmar är övningar ute i er verklighet.

Förberedelserna tar oss 3 dagar att genomföra. Det innebär att mallar anpassas till er verksamhet och att vi tar fram lämpliga övningsexempel från aktuella problem i er verklighet.

Utbildningen är framtagen för att användas när avvikelsehantering införs men är lika nyttig för alla organisationer som vill förbättra sin produktion och kvalitet.