Referenser

Outokumpu Stainless ABDegerfors

Valsning och efterbehandling av rostfri grovplåt.
Förbättra säkerhet och arbetsmiljö, speciellt luftmiljön. Riskanalyser, CE-märkning
Arbetsmiljö, Säkerhet, CE-märkning

ebm-papstJärfälla och Skinnskatteberg

Från lagret i Stockholm säljer och distribuerar man ventilationsprodukter till hela Norden. Här sker montering och packning medan detaljtillverkningen sker i Skinnskatteberg. Verksamheten växer och behovet av effektivisering har blivit akut.
Effektivisera lagerlogistiken och införa lean produktion. Ordning och Reda genom 5S.
Layoututveckling, Leanutbildning, Leankonsulting, Leankartläggning, Ledarskap, Ordning & Reda / 5S

Keycast stålgjuteriLjungby

Stålgjuteri med tunga fordonsindustrin som största kunder
Stödja införande av Lean Produktion
Leankonsulting, Ordning & Reda / 5S

ArjoHuntleighEslöv

Konstruerar och tillverkar sjukhusutrustning.
Leanrevision av produktionen. Utbildning av produktutvecklingsavdelningen i lean-metoder bl.a visuell projektstyrning.
Leanutbildning, Leankonsulting, Leankartläggning

StellanaLaxå

Tillverkare av polymerhjul till truckar mm.
Radikal minskning av internkassationer. Förbättrad kvalitetsstyrning. Införande av förbättringsgrupper. Leanutbildning. FMEA på del av produktionsprocess.
Leankonsulting, Leankartläggning, Avvikelsehantering, Förbättringsarbete, Kvalitetsstyrning

YaraPraxairKöping, Oslo

Fyller och distribuerar komprimerad gas på den nordiska marknaden. Anläggningen i Köping består av ca 20 personer, varav 7 arbetar i lager och fyllning.
Sätta en bra Lean-grund för den nya anläggningen för att kunna hålla marknadens bästa kvalitet och effektivitet.
Leankonsulting, Leankartläggning, Avvikelsehantering, Förbättringsarbete, Kvalitetsstyrning, Säkerhet, Ordning & Reda / 5S

Sura Magnets ABSöderköping

Stor tillverkare av formsprutade magneter i både i automatiserade produktionsceller och traditionell tillverkning. Egen verktygsverkstad.
Ordning och reda genom 5S i hela företaget. Introducera avvikelsehantering. Utveckla en ny layout inför flyttning till nya lokaler.
Layoututveckling, Avvikelsehantering, Ordning & Reda / 5S

Zinkgruvan Mining ABZinkgruvan

Bly, zink och koppargruva med kross och anrikningsverk. Ca 400 medarbetare.
Arbetsanpassad ventilation i Anrikningsverk, laboratorier och kemikaliehanteringsrum. Effektivisering av förrådsarbetet. Flödeskartläggning.
Leankonsulting, Leankartläggning, Arbetsmiljö

Tranås KommunTranås

Kommunal verksamhet
Ge verktyg och träning i att göra målkedjor och utbildning i att sätta tydliga, enkla, mätbara och utmanande mål. Kommunen använder sig sedan flera år av sk Balanserade Styrkort för att följa upp att alla verksamheter styr mot kommunens övergripande mål. För att få bättre mål och styrning skräddarsydde assist.nu en utbildning för alla kommunens ca 75 chefer i att sätta mål som bättre uppfyller komunens övergripande mål och samtidigt är motiverande att arbeta med.
Målstyrning / Nyckeltal

Östgöta TrädgårdshallLinköping

Distribuerar blommor och grönt till butiker i Östergötland och omgivande landskap.
Leankartläggning, Layoutoptimering och Ordning och Reda med 5S
Layoututveckling, Leankartläggning, Ordning & Reda / 5S

Equmeniakyrkan: Business CoachingRyssland

Småföretag i Ryssland i olika branscher
Projektledarskap för Business Coaching-programmet: Rekrytera svenska coacher, starta nya projekt, arrangera studiebesök i Sverige, hålla seminarier i Ryssland, utvärdera projekten.
Ledarskap, Kompetensutveckling, Förbättringsarbete, Organisationsutveckling, Målstyrning / Nyckeltal

Tranås UtbildningscenterLinköping

Utbildning av Löneadministratörer bl.a.
Grundutbildning i Lean administration
Leanutbildning

Toyota Material Handling/BT-ProductsMjölby

Toyota/BT tillverkar elektriska drivna truckar för all slags materialhantering.
Utbildning i och stöd av TPS: Lean produktion och Lean administration. Assist.nu bedriver kontinuerligt stöd till Toyotas fortsatta lean-utveckling bl.a genom leanspel och olika utbildningar i avvikelsehantering, QC-tools etc.
Lean produktion, Lean administration