Släckare av avvikelser

Släckare av avvikelser

Har du varit med om att alla varit överens om att en åtgärd ska införas – så blir det inte gjort? Det blir bortglömt eller nedprioriterat. Man nöjer sig kanske med att problemet fick en lösning för stunden men de åtgärder som skulle se till att felet inte återkommer hinns inte med. Viktigt är att åtgärdsförslag finns kvar och syns i avvikelsehanteringen tills det ”släckts” ner. Men hur ska man släcka? När är problemet löst?

Metodik

Den metod för avvikelsehantering som Assist.nu lär ut innebär att en utsedd släckare ska godkänna varje åtgärd innan avvikelsen kan anses åtgärdad. Vi förordar att någon från ledningen i organisationen utses till släckare för att understryka vikten av avvikelsehantering. I denna kurs utbildar vi släckare tillsammans med de ansvariga för avvikelsehanteringen. Samtidigt kommer man överens om ett standardiserat arbetssätt för hur förbättringsåtgärder skall gå till och tar fram de rutiner och hjälpmedel som behövs. En grundförutsättning är att avvikelsehantering redan har införts och att utbildning inom Kvalitetsstyrning med verktygen i QC Tools har genomförts brett i organisationen.

Upplägg

Före utbildningen måste vi klargöra hur ert avvikelsehanteringssystem ser ut och fungerar i praktiken. Vi behöver förbereda lämpliga övningsexempel från er verklighet och ta fram anpassade släckarcertifikat före utbildningen.

Kursen inleds med en snabbrepetition av Kvalitetsstyrningsverktygen i ”QC-tools”, för att därefter jobba med ett antal aktuella avvikelser som påstås vara åtgärdade. Med hjälp av checklistor går vi ut i verksamheten och undersöker om problemen kan anses vara lösta på ett bra sätt. Erfarenheter delas i gruppen.

Utbildningen avslutas med att rutiner för släckning fastställes och en liten ceremoni där Släckarcertifikat delas ut till ansvariga Släckare.

Utbildningen görs med en grupp på upp till 15 personer och tar ca 3 timmar för deltagarna.