SMED

SMED – Korta ställtider

En grundläggande Lean-princip är att bara producera det kunderna behöver just nu utan att bygga upp lager eller producera i onödigt stora batcher. Men om maskiner eller process måste ställas om mellan varje produkt/batch blir det dyrt om inte ställtiden är mycket kort. Assist kan lära ut och hjälpa er att använda SMED-metodiken för att successivt korta era ställtider.

SMED-metoden

I princip går metoden ut på att analysera och organisera omställningsarbetet så att en del av det kan göras före omställningen (externt) medan det som måste göras under stillestånd (internt) effektiviseras och de moment som inte är absolut nödvändiga elimineras. SMED-arbetet görs i flera omgångar för successivt minska ställtiden i flera steg. De senare stegen som ofta kräver mer klurighet och erfarenhet, kan med fördel utföras som en del av företagets Ständiga Förbättringsarbete.

Upplägg

Vi inleder med en kort lektion om varför det är viktigt att korta ställtider. Sedan arbetar vi tillsammans med en eller flera övningsprocesser i er produktion. Ni lär er metodiken samtidigt som ni skapar egna goda exempel.

Ni får lära er att mäta och följa upp ställtid, systematiskt analysera omställningar, göra handlingsplaner och successivt åtgärda. Såväl tekniska som organisatoriska åtgärder kan komma ifråga.

Resultatet bör inte bara bli kortare ställtider utan också bättre “Ordning och reda” och ett “Standardiserat Arbetssätt” för omställningar med dokumenterade rutiner att arbeta efter.