Standardiserat arbete

Standardiserat arbete

För att planera arbetet, räkna ut rätt pris och lova en exakt leve­ranstid behöver inte bara produkterna utan också arbetssättet vara standardiserat och dokumenterat. Och hur ska man kunna kvalitetssäkra och förbättra en arbetsmetod som görs på olika sätt var gång? Standardiserat arbete är därför en av grunderna i Lean-arbetet.

Ett balanserat utjämnat flöde går att ständigt förbättra

De som arbetar har normalt olika åsikter om vad som är bästa sättet att utföra jobbet. Har vi inte fastställt bästa praxis blir det svårt att komma överens om förbättringar.

För att kunna balansera ett flöde måste arbetsinnehållet på varje station vara känt, dvs vi måste veta exakt Vad som ska göras, Var och Hur samt Hur lång tid det tar. Har vi dokumentarat arbetssättet kan vi också med lämpliga metoder skapa arbetsstationer som ger ett utjämnat flöde.

”Standardiserat arbete” är namnet på den arbetsmetod som Toyota utvecklat för att se till att deras produktion förblir säker, effektiv utan slöserier och med jämn hög kvalitet och som ständigt kan förbättras.

Assiststöd

Assist.nu lär er Standardiserat arbete med ”Lära genom att göra”-metodiken. Vi börjar med att lära ut principer och metoder. Utifrån en lämplig arbetsprocess skapar vi sedan tillsammans beskrivningar av hur arbetet går till. De som utför arbetsmomenten är med och beskriver dem och kraven för varje moment. Kraven kan handla om bemanning, kompetens, arbetsinnehåll, arbetsplats­utforming, verktyg/utrustning, buffetlager, logistik och layout och andra viktiga faktorer som kan spela in och påverka utfall i Operationstid, Säkerhet och Kvalitet. Vi lär också ut metoder för att säkerställa att det standardiserade arbetssättet används. Hemläxan blir att följa det beskrivna och överenskommna ”Standardiserade arbetssättet”.

En tid senare följer vi upp att det standardiserade arbetet används och reflekterar över förbättringar. Då är det också dags att fundera djupare över vad operationstider, cykeltider, takttider innebär, behöver arbetsstationer balanseras etc.

De viktigaste lärdomarna kommer att vara:

a) Hur det standardiserade arbetssättet kan beskrivas, läras ut och förbättras.
b) Att alla ska acceptera att följa standardiserat arbetssätt