Ständig Förbättring

Ständig Förbättring

Självklart gör Ni kontinuerligt förbättringar i er organisation. Men har ni systematiserat och prioriterat förbättringsarbetet eller sker det mer slumpmässigt? Har ni organiserat förbättringsarbetet efter moderna principer, eller har ni förslagslådan kvar? Använder ni er av enkla metoder eller gör ni det onödigt komplicerat? Handen på hjärtat: Utgör verkligen förbättringsarbetet ett strategiskt verktyg för er? Ständig Förbättring –Kaizen– är livsnerven i Lean Production. Potentialen har visat sig vara enorm!

Syfte

När vi talar om Ständiga Förbättringar menar vi inte de nysatsningar, investeringar, omorganisationer eller omstruktureringar som behöver ske regelmässigt i alla företag och som Assist.nu ofta får uppdrag att stödja. Inte heller de workshops som ibland behövs för att lösa besvärliga akuta problem i produktionen, sk Kaizen Events. Assist.nu hjälper er gärna att få till dessa också.Här talar vi om den kanske viktigaste ingrediensen i Lean: Att engagera alla berörda i att hela tiden tänka hur de kan göra jobbet bättre, säkrare, enklare, snabbare, billigare? Det är de små jordnära förbättringarna som gör att produktionsprocesserna hela tiden effektiviseras och arbetet upplevs attraktivare. Störningar och slöserier elimineras och kompetens och säkerhet ökar. Det är både roligt och lärorikt att förbättra! Win-win: Företaget blir konkurrenskraftigare och medarbetarnas engagemang och lojalitet växer!

Assiststöd

Även om Ständiga Förändringar kan tyckas enkelt är det mycket som behövs för att det skall fungera, exempelvis: Kunskap/förståelse för konceptet, organisation av förbättringsarbetet, ledning som både lär ut och efterfrågar förbättringar, stabila dokumenterade standardiserade produktionsprocesser att medvetet förbättra, tydliggjorda avvikelser, prioritering och fokusering av förbättringar utifrån en helhetssyn, färdighet i enkla problemlösningsmetoder (QC-tools), metodik för att identifiera/prioritera/analysera problem ­ genomföra åtgärder ­ utvärdera åtgärderna – standardisera och sprida dessa (PDCA). Alla dessa områden behöver växa fram successivt i lagom steg. Däremot behöver ni kanske inget stort datasystem för registrering och bedömning av förslag och hantering av belöningar.

Oberoende på hur långt ni kommit på dessa områden hjälper er Assist.nu att komma vidare genom anpassad utbildning och med Lära genom att Göra-metodik.