Underhåll

QC-tools – Verktyg för kvalitetsstyrning

Vid avvikelsehantering, problemlösning, förbättringsarbete, under­hållsarbete etc. är det centralt att förstå grundorsaken till varför ett fel har uppstått. Hur ska man kunna lösa ett problem som man inte förstår? Vad är det som gör att det går snett?
Hur ska vi ändra kulturen från att endast fixa för stunden till att verkligen lära av felen? Det hjälper inte att läsa aldrig så pedago­giska böcker om ”De 7 kvalitetsverktygen”. Assist.nu:s praktiskt inriktade utbildning innebär en anpassning av verktygen till er verk­lighet och att man får ”lära genom att göra”.

Effektivare underhåll

Antag att du har två identiska maskiner. Plötsligt stannar den ena maskinen och en reparatör från underhållsavdelningen kommer och arbetar hårt hela natten för att maskinen ska kunna startas nästa morgon. Vilken person belönas; Reparatören eller den som gjort förebyggande underhåll på grannmaskinen som aldrig pajat?

Hur ska ni kunna ta er från ett läge med mest avhjälpande underhåll till ett läge med mest förebyggande underhåll? Hur ska dina stopptider minska? Lugn, vi hjälper er.